Orice fel de meserie nu e rău omul să știe”, spune proverbul. Competențele suplimentare sunt apreciate pretutindeni, atunci când există. Ce-i de făcut atunci când se ivește, la nivelul unei organizații sau instituții, o problemă a cărei rezolvare este greu de găsit? Deși se spune că „nevoia te-nvață” (și adesea cam așa se întâmplă), în unele situații devine limpede că adevărata rezolvare nu poate veni decât de la un specialist. De la o persoană calificată. Este o soluție ce poate să coste, să se simtă la buzunar, dar… există, oare, o altă posibilitate?!

Puse în situația de a nu găsi, printre propriii angajați, (suficienți) specialiști în anumite domenii, instituțiile sau autoritățile publice beneficiare ale proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, pot fi puse în situația de-a recurge la serviciile unor profesioniști din exterior, angajați vremelnic. Vorba aceea: cine n-are specialiști… să-și cumpere!

În „Monitorul Oficial” 409/2018 a văzut lumina tiparului HG 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Conform recentelor știri juridice, ordonatorii principali de credite pot emite proceduri interne de aplicare a regulamentului-cadru, prin intermediul unor acte administrative, în scopul punerii în practică a nou-apărutului act normativ.

 

Înființarea unor posturi în afara organigramei. Care-s condițiile?

S-a stabilit că, pentru înființarea unor posturi în afara organigramei în vederea implementării proiectelor, peste numărul maxim de posturi aprobat al entității publice, instituțiile sau autoritățile publice beneficiare ale proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile trebuie să țină seama de limita posturilor aprobate prin contractul, acordul sau ordinul de finanțare semnat de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare, dar și să îndeplinească o serie de condiții.

Condițiile la care facem referire vor fi prezentate în rândurile ce urmează. Ele trebuie să fie îndeplinite în mod cumulativ. O primă condiție este existența unui proiect aprobat de către autoritatea de management sau structura ce gestionează programul din care este finanțat acesta, prin contract, acord sau prin ordin de finanțare.

Cea de-a doua condiție este să fi fost aprobată o notă justificativă de către conducătorul instituției sau autorității publice beneficiare; prin aceasta trebuie să se constate că personalul încadrat pe posturile prevăzute în organigramă e în imposibilitatea de-a prelua atribuții în plus ori nu există îndeajuns de mult personal de specialitate cu competențele de trebuință pentru efectuarea unor operațiuni specifice din cadrul proiectului, în urma unei evaluări a posturilor existente și a necesarului de resurse umane.

Potrivit recentelor știri din contabilitate, cea de-a treia condiție, ce trebuie îndeplinită simultan cu primele două, este ca, pe întreaga durată de implementare a proiectului, toate cheltuielile cu salariile personalului încadrat în afara organigramei să fie prevăzute în bugetul aprobat al proiectului, fiind acoperite din titlul de cheltuieli din care proiectul e finanțat.

 

Aprobarea înființării posturilor în afara organigramei

Trebuie precizat că înființarea posturilor în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile va fi aprobată printr-un act administrativ al conducătorului instituției sau autorității publice.

Actul administrativ cu pricina trebuie să conțină, obligatoriu, numărul posturilor, denumirile lor și nivelul de salarizare al fiecăruia dintre ele, în acord cu tarifele orare din ghidul solicitantului, așa cum au fost aprobate în solicitările de finanțare, de către autoritatea finanțatoare ce administrează programul din care e finanțat proiectul, în limitele bugetului ce-a fost aprobat.

Acele persoane care vor lucra în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile și care vor fi încadrate în afara organigramei vor fi angajate, din sursă externă, în instituțiile sau la autoritățile publice, dincolo de numărul maxim de posturi aprobat. Precizare: această categorie de personal va fi angajată, pe durata de implementare a proiectului, în temeiul unui contract individual de muncă pe durată determinată.

 

Majorări salariale, pe măsura volumului de muncă

Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în „Monitorul Oficial” 492/2017, cuprinde și prevederi legate de drepturile salariale cuvenite pentru activitățile prestate în proiectele finanțate din fonduri europene.

Una dintre aceste prevederi arată că personalul din instituțiile sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de o majorare a salariilor de bază, soldelor sau salariilor de funcție, precum și a indemnizațiilor de încadrare, cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care e implicat.

Acum, în capitolul dedicat criteriilor în temeiul cărora se stabilește procentul de majorare salarială, HG 325 arată că, pe durata perioadei în care activează în aceste condiții, personalul instituțiilor și autorităților publice care face parte din echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile va beneficia de majorări salariale diferite, în funcție de numărul lunar de ore alocate activităților proiectului.

Astfel, cine lucrează până la 20 de ore lunar va beneficia de o majorare cu 10% a salariului. De o majorare de 20% vor beneficia angajații care sunt implicați în asemenea activități între 21 și 40 de ore, lunar. Pentru 41-60 de ore lucrate se acordă majorarea salarială de 30%.

La 61-80 de ore lucrate lunar în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, de către personalul instituțiilor și autorităților publice, va fi acordată majorarea salarială de 40%; angajații care vor lucra în aceste condiții mai mult de 80 de ore lunar vor avea parte de majorarea salarială de 50%.

În funcție de numărul de ore muncite efectiv în luna anterioară, potrivit pontajului lunar semnat, după caz, de către coordonatorul, managerul sau șeful de proiect, va fi socotit procentul de majorare salarială ce se acordă pentru activitatea prestată în respectiva lună, în calitate de component al echipei. Acest lucru trebuie realizat în primele cinci zile ale fiecărei luni calendaristice.

Dacă un angajat oarecare lucrează, concomitent, în cadrul mai multor proiecte, numărul de ore lucrate efectiv în luna anterioară se va cumula.

 

Indemnizații mărite, pentru aleșii locali

Cu titlu de noutăți legislative, se impune precizarea că și indemnizațiile lunare ale (vice)primarilor localităților și ale (vice)președinților consiliilor județene în care sunt puse în practică proiecte cu finanțare din fonduri europene nerambursabile vor fi supuse majorării, cu cel mult 25%.

Aici se aplică, pentru calcularea majorării, criteriul numărului de proiecte. O majorare de 15% va fi acordată pentru un proiect unic. O majorare de 20% va fi acordată pentru două proiecte iar pentru trei sau mai mult de trei proiecte se acordă o majorare cu 25% a indemnizației.

Și uite așa se aleg aleșii locali cu indemnizații mai mari. Acesta nu-i, însă, un lucru criticabil, dacă respectivul ales local își merită funcția și acționează cu iscusință pentru rezolvarea problemelor comunităților locale. Grav e când comuna, orașul, municipiul, județul se dezvoltă cu încetinitorul sau bat pasul pe loc, de ani de zile, din motive de fonduri greșit direcționate, lipsă de investiții și cheltuieli publice nejustificate.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.