frstcarFoarte mulţi dintre tinerii de astăzi nu au „nici case, nici maşini”, după cum spunea, de curând, un controversat afacerist, numindu-i „Generaţia n-am”! În ideea de a înlesni accesul acestor tineri la locuinţe proprietate personală şi autoturisme, dar şi de a stimula economia şi creditarea, legiuitorul a lansat programe precum „Prima casă” şi, de curând, „Prima maşină”.

Pentru „Prima maşină” aria beneficiarilor s-a extins, ulterior, la toţi cei care, tineri sau nu prea, nu au deţinut, până astăzi, o maşină proaspăt ieşită din fabrică, ci doar autoturisme pe care, de nu s-ar fi cumpărat la noi, occidentalii le-ar fi dat la casat. Acum, s-a clarificat şi modul în care va fi pus în practică Programul. Să vedem dacă va avea succes!

 

Care sunt noile ştiri juridice?

În „Monitorul Oficial” 891/2014 a fost publicată Hotărârea Guvernului 1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

Programul “Prima maşină” are caracter naţional, aplicându-se pe tot teritoriul ţării, dar şi caracter social, cu referire la garantarea de către stat a finanţării accesate de către persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile şi, ca urmare, vor beneficia de sprijinul pentru achiziţionarea unui nou autoturism. Mai înainte de a vorbi de beneficii sociale, ar trebui să amintim încă o caracteristică: susţinerea industriei autohtone de automobile – fiind chiar scopul programului. Aceasta ca să rămână mai puţin loc pentru populism!

Ultimele ştiri juridice spun că, pentru anul 2014, plafonul total al garanţiilor nu va depăşi suma de 50 milioane de lei. Modul de întrebuinţare de către finanţatori a plafonului anual distribuit va fi, la nevoie, evaluat de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, care va practica realocări către finanţatori, pornind de la modul în care plafoanele deja repartizate au fost întrebuinţate. Garanţiile, emise în numele şi-n contul statului, vor fi achitate de la buget.

Costul integral al finanţării primite prin programul «Prima maşină», achitat de către persoana beneficiară este alcătuit din rata medie, în lei, a dobânzii aferente împrumuturilor interbancare (faimosul ROBOR) la 6 luni, la care se mai adaugă o marjă de cel mult 3% pe an.

Vă gândiţi deja la comisioanele pe care finanţatorul (bancar sau non-bancar) le va percepe ? La cheltuielile obligatorii aferente finanţării ? Ambele vor intra în marja sus-menţionată, din care, însă, vor fi excluse penalităţile, costul efectuării formalităţilor de publicitate, costul asigurării şi prima de garantare. Aceste costuri de finanţare vor fi păstrate pe toată durata de valabilitate a contractului de finanţare perfectat potrivit programului.

În sarcina finanţatorilor vor intra procedurile de înscriere ori, după caz, de radiere a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului achiziţionat, la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Potrivit ultimelor noutăţi din contabilitate, finanţarea garantată reprezintă creditul ori finanţarea ce se acordă persoanelor fizice având o vârstă de peste 18 ani şi o capacitate neştirbită de exerciţiu, fără comisioane bancare şi dobânzi ori alte sume datorate de către beneficiar în temeiul contractului de finanţare, care acoperă cel mult 95% din costul de achiziţie ce reiese din factura proformă. La rândul său, garanţia pe care o acordă statul nu se poate întinde asupra a mai mult de 50% din valoarea finanţării.

Ca să beneficieze de Program, o persoană fizică trebuie să îndeplinească mai multe condiţii. În primul rând, trebuie să apeleze la un finanţator, pentru a contracta un împrumut şi să îndeplinească criteriile de eligibilitate introduse în OUG nr. 66/2014 şi despre care am discutat la momentul apariţiei lor în “Monitorul Oficial”. Beneficiarul mai trebuie să poată dovedi că automobilul achiziţionat în cadrul Programului este nou, fiind produs în spaţiul comunitar sau importat.

“Prima maşină” trebui să se încadreze cel puţin în cerinţele standardului Euro 5. Preţul de achiziţie al “primei maşini” nu trebuie să depăşească suma de 50.000 lei, la care se va adăuga TVA-ul. Maşina trebuie să fie achiziţionată de la o firmă care să aibă vânzarea de autovehicule drept obiect de activitate.

 

De reţinut!

Potrivit ştirilor juridice, pe lângă asumarea obligaţiei de a respecta condiţiile exprese de creditare ale instituţiei finanţatoare, beneficiarul trebuie să nu vândă autoturismul, pe toată perioada garanţiei, fără a solicita şi a primi acceptul din partea băncii ori a instituţiei financiare non-bancare.

Persoanele majore care au capacitate deplină de exerciţiu şi, în plus, îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, pot să beneficieze de finanţare în scopul cumpărării unui nou autoturism, achitând un avans de cel puţin 5% din preţul maşinii. În acelaşi timp, nu trebuie să se facă abstracţie de condiţiile generale ale programului!

Atunci când cumpără autoturismul, beneficiarul trebuie să încheie o poliţă de asigurare CASCO, care să acopere măcar riscurile de furt şi deteriorare, fără franşiză pentru daunele totale de avarii şi furt iar, pentru daunele parţiale de stricăciune şi furt, cu o franşiză de cel mult 100 euro, sumă echivalată în lei. Această obligaţie va persista pe toată durata valabilităţii garanţiei!

Dacă beneficiarul nu-şi va respecta îndatorirea asumată, instituţia de credit sau, după caz, instituţia financiară nebancară care i-a acordat finanţarea poate să încheie, ea însăşi, o poliţă de asigurare, pe propriile speze, dar în contul şi-n numele cetăţeanului beneficiar.

Banca în cauză nu prea va avea de ce să se teamă că nu-şi va mai recupera, apoi, cheltuielile efectuate cu acest prilej. Noile ştiri juridice arată că ea are inclusiv posibilitatea legală de a majora ratele lunare de credit, pentru compensarea acestor costuri. Aşadar, beneficiarul ispitit să nu respecte regulile n-ar trebui să spere că s-ar putea sustrage de la îndeplinirea obligaţiei!

 

Veche sau nouă, o maşină cere bani…

Dacă “prima maşină” ar funcţiona doar cu apă, aer, energie solară sau… gravitaţională, ar fi minunat. Ar fi tot omul motivat s-o cumpere! Deşi preţul ţiţeiului a tot scăzut pe plan mondial, la pompă se achită aceleaşi preţuri obeze, pentru carburanţi. Zici că petrolul nu este extras de aici, din pământul patriei, ci de undeva, de la capătul lumii, fiind transportat de acolo cu tancul petrolier, cu mari costuri şi peripeţii.

Maşina funcţionează, dar… pe bani grei! Ai făcut, vreodată, un calcul, să afli cât te costă autoturismul an de an? Bine, însă, că avem creştere economică! E foarte vizibilă în statistici, la buzunar se simte mai puţin. De aceea, pe lângă “Prima casă” şi “Prima maşină” ar trebui să se lanseze şi programul “Prima bicicletă”. Dac-o ţinem tot într-o astfel de creştere economică, şofatul va fi înlocuit cu pedalatul. Şi nu din pricină că românii vor deveni, peste noapte, mai ecologişti!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.