Categories
Economie Ştiri

Norme tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor

Ordinul nr. 1668/2023 prevede aprobarea reglementării tehnice “Norme tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes naţional, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile de interes naţional, cu excepţia sectoarelor de drumuri naţionale situate în intravilanul municipiilor/reşedinţelor de judeţ care sunt în administrarea consiliilor locale.

Cheltuielile aferente drumului, generate de amplasarea unor obiective ce implică modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenţă a unui drum, sunt în sarcina proprietarului/administratorului obiectivului.

Administratorul drumului de interes naţional poate accepta realizarea unor căi de acces, refugii auto sau parcări în ampriza şi zona de siguranţă a drumului, dacă nu este periclitată siguranţa circulaţiei şi cu condiţia ca beneficiarul acestora să execute, pe cheltuiala sa, desfiinţarea, mutarea sau modificarea acestora, la cererea administratorului drumului, în termenul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără nicio despăgubire din partea administratorului drumului.