Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Continuă Programul – pilot de acordare a unui suport alimentar!

OUG nr. 77/2023 prevede aprobarea continuării Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

În anul 2023 pe perioada desfăşurării cursurilor corespunzătoare anului şcolar 2023 – 2024, preşcolarilor şi elevilor din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat li se acordă, zilnic, cu titlu gratuit, un suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Potrivit noutăților, limita valorică cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, de distribuţie şi de depozitare a acestora, după caz.

Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile şi autorităţile cu atribuţii în domeniul educaţiei au obligaţia să urmărească şi să verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare privind distribuţia către preşcolari şi elevi a pachetului alimentar sau, după caz, a mesei calde.

Controlul respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind condiţiile igienico – sanitare prin care masa caldă sau, după caz, pachetul alimentar este oferită/oferit preşcolarilor şi elevilor, precum şi al respectării unei alimentaţii sănătoase în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se exercită de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii, din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat şi al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru masa caldă distribuită sau, după caz, pachetul distribuit în spaţiul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat.

Unităţile de învăţământ incluse în Programul – pilot pot beneficia şi de finanţare externă prin accesarea de fonduri din bugetul Uniunii Europene, pentru susţinerea unor activităţi similare Programului – pilot, activităţi reprezentând suport alimentar.