Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Camera Deputaților susţine Comunicarea Comisiei referitoare la o aprovizionare sigură şi durabilă cu materii prime

Camera Deputaților susţine Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la o aprovizionare sigură şi durabilă cu materii prime critice pentru sprijinirea dublei tranziţii.

Conform Hotărârii nr. 56/2023 se subliniază că orientarea programelor de educaţie şi formare profesională în direcţia dezvoltării competenţelor necesare pentru a beneficia de oportunităţile de angajare create prin intervenţiile în sectorul materiilor prime critice beneficiază de evoluţiile de consolidare a pieţei unice.

Se consideră că este necesară diversificarea surselor de aprovizionare cu materii prime critice, sporirea eficienţei utilizării resurselor, precum şi reducerea dependenţei de câteva ţări din afara Uniunii Europene, prin sprijinirea investiţiilor care implică parteneri europeni şi globali şi întreprinderi mici şi mijlocii, ca parte a unei strategii internaţionale de aprovizionare pe termen lung.