Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Au fost alocate fonduri din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

Hotărârea nr. 891/2023 prevede alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny”, Programului naţional de construcţii de interes public sau social, precum şi a unor cheltuieli de personal.

Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pe anul 2023, la capitolul 70.01 “Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, cu suma de 175.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, reprezentând credite bugetare, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, respectiv Programului Naţional de Dezvoltare Locală Etapa I cu suma de 15.000 mii lei şi Programului Naţional de Dezvoltare Locală Etapa II cu suma de 160.000 mii lei.

Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pe anul 2023, la capitolul 51.01 “Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, cu suma de 25.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, reprezentând credite de angajament şi bugetare, pentru plata unor cheltuieli de personal.