Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia de nominalizare a reprezentanţilor în cadrul Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

Hotărârea nr. 245/2023 prevede aprobarea Metodologiei de nominalizare a reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti, a reprezentantului patronatului şi, respectiv, al sindicatului din învăţământul superior în Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) este condusă de un consiliu alcătuit din 21 de membri, din care:
a) 17 sunt cadre didactice din învăţământul superior care reprezintă, de regulă, domeniile de studii universitare şi provin din instituţii de învăţământ superior diferite;
b) 2 studenţi, reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti din România, reconfirmaţi la începutul fiecărui an universitar;
c) un reprezentant al patronatului;
d) un reprezentant al federaţiei sindicale cu cei mai mulţi membri din învăţământul superior.

La începutul fiecărui an universitar, ARACIS solicită federaţiilor naţionale studenţeşti să nominalizeze sau să reconfirme 2 studenţi din cadrul acestora, care urmează să devină membri în Consiliul ARACIS, în urma unui proces de selecţie.