Categories
Drept penal Ştiri

Codul penal a suferit modificări!

Legea nr. 258/2023 prevede modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Procedura eliberării certificatului judiciar în formă electrobică!

Ordinul nr. 150/2023 prevede procedura de eliberare în formă electronică a certificatelor de cazier judiciar.

Eliberarea în formă electronică a certificatului de cazier judiciar reprezintă un serviciu public, gratuit, furnizat de Poliţia Română, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative.

Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Specialităţile deficitare pentru care se organizează rezidenţiat în sesiunea 19 noiembrie 2023!

Ordinul nr. 3304/2023 prevede stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 19 noiembrie 2023.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Proiecte şi propuneri legislative Salarizare

Hotărârea privind majorarea salariului de bază minim brut pe ţară, aprobată!

Guvernul României a discutat si aporbat mai multe proiecte de acte normative în ședința de ieri:

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor 2. PROIECT DE LEGE pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007, cu modificările şi completările ulterioare  

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost aprobat calendarul de desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământ

A fost aprobat calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar.

Conform Ordinului nr. 6330/2023 până la data de 31 mai 2024 are loc efectuarea inspecţiilor de specialitate:
a) prima inspecţie de specialitate până la 9 februarie;
b) a doua inspecţie de specialitate până la 31 mai.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a publicat un cadru comun de competențele financiare pentru copii și tineri

Comisia Europeană a publicat un cadru comun de competențele financiare pentru copii și tineri al UE/OCDE.

Cadrul vizează îmbunătățirea alfabetizării financiare a tinerilor, astfel încât aceștia să fie pregătiți să ia decizii financiare personale în cunoștință de cauză atât în prezent, cât și, mai ales, mai târziu în viață.

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

Decizia nr. 15/2023 prevede procedura eliberării certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România şi stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani.

Certificatele de membru al Colegiului Medicilor din România vor fi emise şi eliberate de colegiul teritorial al Colegiului Medicilor din România în a cărui rază îşi au, după caz, domiciliul/reşedinţa sau locul de muncă/unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea medicii solicitanţi.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană anunță lansarea Competiției „Lider European” 2023

Reprezentanța Comisiei Europene în România lansează cu entuziasm competiția „Lider European” 2023.

Acest concurs, dedicat elevilor de liceu din România, își propune să dezvolte și să premieze abilitățile de leadership și de vorbire în public, promovând în același timp spiritul de echipă și colaborarea creativă.

Categories
Internaţional Ştiri

Pe data de 29 septembrie va avea loc, în 27 de țări, Noaptea Cercetătorilor Europeni!

Pe data de 29 septembrie va avea loc, în 27 de țări, Noaptea Cercetătorilor Europeni – cel mai mare eveniment european de promovare și de comunicare științifică.

Scopul acestuia este să prezinte diversitatea activităților de cercetare și inovare din Europa, precum și impactul lor asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. 

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Camera Deputaților susţine Comunicarea Comisiei referitoare la o aprovizionare sigură şi durabilă cu materii prime

Camera Deputaților susţine Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la o aprovizionare sigură şi durabilă cu materii prime critice pentru sprijinirea dublei tranziţii.

Conform Hotărârii nr. 56/2023 se subliniază că orientarea programelor de educaţie şi formare profesională în direcţia dezvoltării competenţelor necesare pentru a beneficia de oportunităţile de angajare create prin intervenţiile în sectorul materiilor prime critice beneficiază de evoluţiile de consolidare a pieţei unice.