Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Modificări ale Legii privind amenajarea teritoriului

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului a fost recent modificată și completată de Legea nr. 166/2023.

Ca noutate se prevede că dreptul de construire se acordă şi în lipsa documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate pentru lucrări de construire a capacităţilor de producere şi stocare a energiei electrice şi a hidrogenului din surse regenerabile situate în intravilanul şi extravilanul localităţilor, inclusiv staţii de transformare, cabluri şi instalaţiile pentru racordarea acestora la reţeaua electrică de interes public.

Iar în absenţa Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiţii în construcţii, lucrări tehnico – edilitare, precum şi orice alte investiţii urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii şi cu respectarea Regulamentului general de urbanism, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege, precum şi de alte acte normative în vigoare.