Categories
Articole Fiscalitate

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate se păstrează în arhiva timp de 5 ani

În Monitorul Oficial nr. 453/2023 a fpst publicat Ordinul nr. 1447/2023 prevede modificarea şi completarea unor reglementări privind documentele financiar – contabile.

Reconstituirea este obligatorie pentru documentele financiar – contabile pierdute, sustrase sau distruse, care se află în termenul de păstrare prevăzut de legea contabilităţii.

Se prevede că registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva timp de 5 ani calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exerciţiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii.

Iar documentele justificative care atestă provenienţa unor bunuri cu durată de viată mai mare de 5 ani se păstrează pe perioada corespunzătoare duratei de viaţă utilă a acestora.

Reamintim că documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate.