Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Ştiri

Termene pentru depunerea cererilor de emitere a acordurilor de finanţare!

OUG nr. 29/2023 prevede modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei.

Se prevede că, cererile de emitere a acordurilor de finanţare ce au ca obiect obţinerea subvenţiei stabilite conform schemei de ajutor de stat, reprezentând contravaloarea costurilor emisiilor indirecte aferente anului 2021, se depun la o adresă de e-mail dedicată, publicată pe website-ul Ministerului Energiei, până la data de 1 noiembrie 2022, cele aferente anului 2022 se depun până la data de 31 martie 2023, iar pentru cele aferente fiecăruia dintre anii 2023 – 2030 termenul – limită de depunere a cererii este data de 31 mai a anului următor celui pentru care se solicită ajutorul de stat, termenul de depunere fiind un termen de decădere.