Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

În data de 14 mai va avea loc sesiunea extraordinară a concursului de admitere în rezidenţiat

Metodologia pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, sesiunea 14 mai 2023, sesiune extraordinară, pentru locurile şi posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2022 a fost aprobată de Ordinul nr. 698/2023.

Menționăm că, concursul se desfăşoară numai în centrul universitar Bucureşti.

Concursul se desfăşoară sub formă de test – grilă cu 200 de întrebări pe o durată de 4 ore.

Alegerea unui loc sau post este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru domeniul de concurs, respectiv Medicina.

Medicii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat.