Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

A fost instituit un instrument pentru acordarea de sprijin Ucrainei pentru 2023

Hotărârea nr. 12/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument pentru acordarea de sprijin Ucrainei pentru 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 238/2023.

Senatul României consideră că propunerea de regulament are ca scop instituirea unui instrument de sprijin pentru Ucraina din partea UE (asistenţă macrofinanciară +) pentru 2023, prin intermediul căruia va fi furnizată asistenţă financiară pe termen scurt, finanţare pentru reabilitare şi sprijin iniţial pentru reconstrucţia postbelică, cu scopul de a sprijini Ucraina pe calea integrării europene.

Senatul României constată că propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument pentru acordarea de sprijin Ucrainei pentru 2023 (asistenţă macrofinanciară +) – COM (2022) 597 final – respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.