Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Regulament privind procentul de majorare salarială a persoanelor care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile

Hotărârea nr. 234/2023 prevede aprobarea Regulamentului – cadru privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă.

Personalul/Persoanele încadrat/încadrate în afara organigramei care desfăşoară activităţi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile sau fonduri aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă se angajează în instituţiile şi/sau autorităţile publice/ peste numărul maxim de posturi aprobat, pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe perioada implementării activităţilor proiectului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea simultan în mai multe proiecte, numărul de ore efectiv lucrate în luna anterioară se cumulează, procentul de majorare salarială fiind stabilit la nivelul corespunzător numărului de ore cumulate.