Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulament privind constatarea contravenţiilor de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval

Ordinul nr. 70/2023 prevede punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval.

Consiliul de supraveghere din domeniul naval va analiza cazul, iar în situaţia constatării săvârşirii uneia dintre fapte se va pronunţa prin decizie şi va stabili cuantumul amenzii aplicate.

La încetarea faptei care a condus la aplicarea amenzilor cominatorii sau în cazul în care fapta nu încetează, dar se apreciază că nu mai este necesară menţinerea acestei măsuri, structura organizatorică va întocmi şi va înainta Consiliului de supraveghere din domeniul naval o notă cuprinzând prezentarea situaţiei de fapt şi propunerea de încetare a aplicării amenzilor cominatorii.