Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Protectia mediului

Programul “Săptămâna verde” va fi implementat în școli!

Programul “Săptămâna verde” este un program naţional, în acord cu prevederile raportului “Educaţia privind schimbările climatice şi mediul în şcoli sustenabile”, elaborat de către grupul de lucru de la nivelul Administraţiei Prezidenţiale, ale Strategiei naţionale privind educaţia pentru mediu şi schimbări climatice 2023 – 2030.

Ordinul nr. 3629/2023 prevede că Programul “Săptămâna verde” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi se desfăşoară în baza unei planificări, la decizia fiecărei unităţi de învăţământ, conform prevederilor ordinului ministrului educaţiei privind structura anului şcolar, valabil în anul şcolar respectiv.

Potrivit noutăților, Programul “Săptămâna verde” nu se derulează simultan cu Programul naţional “Şcoala altfel”.

În cadrul Programului “Săptămâna verde” se realizează activităţi educaţionale care contribuie la prevenirea schimbărilor climatice şi la protejarea mediului. Programul contribuie la dezvoltarea competenţelor antepreşcolarilor/ preşcolarilor/elevilor de investigare inter- şi transdisciplinară a realităţii înconjurătoare şi la formarea unor comportamente responsabile faţă de mediul înconjurător.

Participarea la Programul “Săptămâna verde” este obligatorie atât pentru antepreşcolari/preşcolari/elevi, cât şi pentru toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ.