Categories
Dreptul muncii Salarizare Ştiri

Procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială

Ordinul nr. 250/2023 prevede stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Sănătăţii – aparat central şi din unităţile sanitare finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi pentru personalul ale cărui drepturi se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022.

Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii se realizează eşalonat, în 5 tranşe.

Termenul privind eşalonarea anuală la plată se calculează de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie, iar plata fiecărei tranşe din valoarea titlului executoriu se realizează într-un an bugetar.

Acordarea de daune – interese moratorii sub forma dobânzii legale se realizează conform hotărârii judecătoreşti.