Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU 2664 (2022)

Rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU 2664 (2022) a fost publicată în Ordinul nr. 9/2023.

Se reafirmă necesitatea de a combate prin toate mijloacele, în conformitate cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu dreptul internaţional, inclusiv cu dreptul internaţional aplicabil în materie de drepturile omului, dreptul internaţional al refugiaţilor şi dreptul internaţional umanitar, ameninţările la adresa păcii şi securităţii internaţionale, subliniind, în acest sens, rolul important pe care îl joacă Organizaţia Naţiunilor Unite în conducerea şi coordonarea acestui efort, inclusiv prin utilizarea regimurilor sale de sancţiuni.

Se amintește necesitatea ca statele membre să se asigure că toate măsurile pe care le iau pentru a pune în aplicare sancţiuni, inclusiv în contextul luptei împotriva terorismului, respectă obligaţiile care le revin în temeiul dreptului internaţional, inclusiv al dreptului internaţional umanitar, al dreptului internaţional al drepturilor omului şi al dreptului internaţional al refugiaţilor, după caz, şi luând act, în această privinţă, de normele dreptului internaţional umanitar.