Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Fiscalitate Taxe/Impozite

Procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole

Ordinul nr. 216/2023 prevede aprobarea Procedurii de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Categories
Economie Ştiri

A fost aprobată Schema de ajutor de minimis “Listarea la bursă a întreprinderilor”

A fost aprobată Schema de ajutor de minimis “Listarea la bursă a întreprinderilor”.

Conform Ordinului nr. 348/2023 obiectivul prezentei scheme este de a ajuta întreprinderile să îşi sporească accesul la finanţare prin intermediul unor instrumente specifice, şi anume emiterea de noi acţiuni.

Categories
Economie Protectia mediului Ştiri

Cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2022

Ordinul nr. 9/2023 prevede stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2022.

Cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi de către operatorii economici care au obligaţia de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2022 se stabileşte la valoarea de 0,4934314 certificate verzi/MWh, corespunzătoare unui consum final de energie electrică exceptat de la plata certificatelor verzi de 6785,940 GWh.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Reguli privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

Regulile privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume au fost modificate de Ordinul nr. 60/2023.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia oferă sprijin unui număr de 124 de cercetători din Ucraina

Comisia Europeană a anunțat oficial rezultatele selecției realizate în cadrul inițiativei MSCA4Ukraine, care sprijină cercetătorii obligați să părăsească Ucraina. 13 doctoranzi și 111 cercetători postdoctorali din Ucraina își vor putea continua activitatea în statele membre ale UE și în țările asociate la programul Orizont Europa.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii

Unele obligații fiscale vor fi anulate!

În Monitorul Oficial nr. 163/2023 a fost publicată Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligaţii fiscale.

Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, a veniturilor din tichete cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, pentru perioadele fiscale de la intrarea în vigoare a Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă şi, respectiv, a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, şi până la 31 decembrie 2020 inclusiv, şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

În data de 22 aprilie va avea loc Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România

Conform Hotărârii nr. 8/2023 pentru aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România, conferința va fi organizată în format fizic în data de 22 aprilie 2023.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Ministerul Investițiilor Europene anunță peste 100.000 de plăți efectuate cu, cardurile de energie

Ministerul Investițiilor Europene anunță că de la 20 februarie, în primele trei zile în care s-au putut utiliza cardurile de energie, cei 6.000 de oficianți ai Poștei Române au încasat peste 100.000 plăți, în valoare totală de 31 milioane de lei.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Consiliul a adoptat un al zecelea pachet de măsuri restrictive suplimentare!

Cu ocazia tristei comemorări a unui an de la invadarea la scară largă a Ucrainei de către Rusia, Consiliul a adoptat un al zecelea pachet de măsuri restrictive suplimentare, care înăspresc și mai mult situația pentru guvernul Federației Ruse și pentru cei responsabili de continuarea războiului de agresiune al Rusiei.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Bugete

Noutăți privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate!

Hotărârea nr. 152/2023 prevede aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ – teritoriale.

Actul normativ aprobă normele metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002, actualizate potrivit modificărilor legislative intervenite pe parcurs asupra respectivei legi, și abrogă normele metodologice emise la nivelul anului 2003.