Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Criterii specifice de distribuire la nivelul MAI a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor confiscate

Au fost aprobate criteriile specifice de distribuire a sumelor alocate Ministerului Afacerilor Interne din Mecanismul naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii.

Conform Ordinului nr. 6/2023 sumele sunt distribuite către structurile din cadrul M.A.I. în vederea finanţării unor proiecte sau programe care au ca obiective educaţia juridică, prevenirea criminalităţii, asistenţa şi protecţia victimelor infracţiunilor, precum şi consolidarea capacităţii administrative, inclusiv logistice, a instituţiilor competente să identifice, să administreze sau să valorifice bunuri sechestrate.

Pentru evaluarea şi selectarea propunerilor de proiecte/programe ce urmează a fi finanţate din sume se constituie Comisia de selecţie formată din reprezentanţi din cadrul Direcţiei Generale Management Operaţional, Direcţiei Generale Financiare şi Direcţiei Fonduri Externe Nerambursabile.