Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Drept penal Internaţional Ştiri

UE. Regulament privind ordinele europene de păstrare a probelor electronice în cadrul procedurilor penale

Ambasadorii la UE ai statelor membre au confirmat astăzi acordul la care s-a ajuns între președinția Consiliului și Parlamentul European cu privire la proiectul de regulament și la proiectul de directivă privind accesul transfrontalier la probele electronice.

Textele convenite vor permite autorităților relevante să adreseze ordine judiciare privind probele electronice direct prestatorilor de servicii dintr-un alt stat membru.

Regulamentul privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în cadrul procedurilor penale urmărește să introducă un mecanism alternativ față de instrumentele existente de cooperare internațională și de asistență judiciară reciprocă. Acesta abordează în mod specific problemele generate de caracterul volatil al probelor electronice și de chestiunea „pierderii localizării” prin instituirea de noi proceduri care să permită un acces transfrontalier rapid, efectiv și eficace.