Categories
Social Ştiri

Prețurile practicate de punctele comerciale din incinta penitenciarelor

Decizia nr. 318/2023 prevede modificarea anexei nr. 2 la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 859/2016 pentru aprobarea modului de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi a procedurii privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie are ca obiectiv prevenirea abandonului şcolar

Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE), aşa cum acesta a fost dezvoltat şi pilotat, urmează a fi implementat pentru nivelul de învăţământ gimnazial.

Ordinul nr. 6447/2022 prevede că acest mecanism presupune o implicare instituţională şi proceduri bazate pe un set de instrumente care permite ministerului, inspectoratelor şi şcolilor să identifice elevii în risc de abandon sau părăsire timpurie, cu nevoi specifice, şi să îi sprijine corespunzător şi la momentul oportun pe baza unor semnale timpurii înregistrate în sistemul de date.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Au fost stabilite zone de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2023

Ordinul nr. 10/2023 prevede stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2023.

Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau temporar limitrofe acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie – 7 iunie inclusiv.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Rata accizei la motorină utilizată în agricultură 2023!

Pentru anul 2023, rata accizei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare este de 103,9059 lei/1.000 litri şi reprezintă conversia din euro în lei a ratei minime de impozitare de 21 euro/1.000 litri calculată la rata de schimb a monedei euro din data de 3 octombrie 2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Termenul de comunicare a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective pentru anul 2022

Ordinul nr. 93/2023 prevede stabilirea termenului de comunicare a datelor privind comisiile paritare şi acordurile colective pentru anul 2022.

Categories
Articole Protecţie socială Social Ştiri

ÎCCJ. Acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul următor:

“În interpretarea dispoziţiilor art. 5 lit. a) şi lit. b) teza finală din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, văduvele supravieţuitoare care nu s-au recăsătorit beneficiază nu doar de scutirea de la plata taxei de abonament la radio şi televizor, ci şi de asistenţă medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, cât şi în timpul spitalizării.”

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Criterii specifice de distribuire la nivelul MAI a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor confiscate

Au fost aprobate criteriile specifice de distribuire a sumelor alocate Ministerului Afacerilor Interne din Mecanismul naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Norme sanitare stabilesc standarde minime pentru protecţia bovinelor din exploataţiile comerciale

Animalele trebuie îngrijite de personal suficient care are cunoştinţe teoretice şi practice corespunzătoare referitoare la creşterea şi îngrijirea bovinelor, inclusiv la sistemul de creştere utilizat.

Ordinul nr. 10/2023 prevede inspecţia generală a animalelor trebuie să fie efectuată cel puţin o dată pe zi, cu excepţia celor legate, care trebuie să fie inspectate minimum de două ori pe zi de către persoane care deţin cunoştinţe corespunzătoare referitoare la creşterea bovinelor.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

La nivel european s-au demarat acțiuni de verificare a site-urilor web de vânzare cu amănuntul

Comisia Europeană și autoritățile naționale de protecție a consumatorilor din 23 de state membre, din Norvegia și Islanda (rețeaua CPC) au publicat rezultatele unei acțiuni de verificare („sweep”) a site-urilor web de vânzare cu amănuntul.

Categories
Învăţământ şi educaţie Protectia mediului Ştiri

Strategia naţională privind educaţia pentru mediu şi schimbări climatice 2023 – 2030

La nivel internațional, ONU a solicitat statelor să declare starea de urgență climatică și să se comporte ca atare.

Din acest motiv a fost adoptată Hotărârea nr. 59/2023 privind aprobarea Strategiei naţionale privind educaţia pentru mediu şi schimbări climatice 2023 – 2030.