Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Instanţa de judecată poate invoca, din oficiu, prescripţia executării sancţiunii contravenţionale!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost sesizată în vederea pronunţării, pe calea recursului în interesul legii, asupra următoarei probleme de drept:

În aplicarea art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în litigiile având ca obiect plângere contravenţională, instanţa de judecată poate invoca, din oficiu, prescripţia executării sancţiunii contravenţionale?

Într-o orientare jurisprudenţială s-a apreciat că instanţa poate invoca din oficiu prescripţia executării sancţiunii contravenţionale, în litigiile având ca obiect plângere contravenţională, întrucât dispoziţiile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, introduse prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, derogă de la dispoziţiile art. 711 din Codul de procedură civilă.

Într-o altă orientare jurisprudenţială s-a reţinut că art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 prevede faptul că prescripţia executării sancţiunilor contravenţionale poate fi constatată de instanţa învestită cu soluţionarea plângerii contravenţionale, ceea ce relevă o facultate a instanţei de a constata prescripţia, la solicitarea petentului, în cadrul procedurii judiciare a plângerii contravenţionale, şi nu doar în cadrul unei contestaţii la executare, aceasta fiind raţiunea modificării legislative menţionate anterior.

Prin Decizia nr. 18/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1258/2022, a fost admis recursul în interesul legii și s-a stabilit că în aplicarea art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în litigiile având ca obiect plângere contravenţională, instanţa de judecată poate invoca, din oficiu, prescripţia executării sancţiunii contravenţionale.