Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Reguli privind recoltarea exemplarelor de urs care au atacat populaţia

Ordinul nr. 3039/2022 prevede completarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 723/2022 pentru aprobarea nivelului de intervenţie şi de prevenţie în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante.

Recoltarea exemplarelor din specia urs brun care au atacat populaţia umană se poate realiza de către personalul tehnic de specialitate al gestionarilor fondurilor de vânătoare, în termen de 24 de ore de la producerea incidentului, cu respectarea condiţiilor.

Gestionarii fondurilor cinegetice au obligaţia să transmită autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului de pe raza administrativ – teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de recoltare un raport cu privire la acţiunea derulată, însoţit de documentele justificative care au stat la baza recoltării, în termen de 48 de ore de la data recoltării.