Categories
Asigurări de sănătate Medicamente Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Persoanele neasigurate beneficiază de aceleaşi servicii ca persoanele asigurate în vederea efectuării testării pentru virusul hepatitic

Legea nr. 328/2022 prevede aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii.

Persoanele neasigurate beneficiază de aceleaşi servicii ca persoanele asigurate în vederea efectuării testării pentru virusul hepatitic B, virusul hepatitic C şi/sau HIV, beneficiind ulterior de acces la terapiile specifice din cadrul programelor naţionale de sănătate sau al programelor terapeutice derulate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Fondurile necesare pentru plata acestor servicii medicale se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii sub formă de transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.