Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Au fost aprobate tematicile pentru formarea auditorilor de securitate cibernetică

Decizia nr. 107/2022 prevede aprobarea tematicilor pentru formarea auditorilor de securitate cibernetică, a membrilor echipelor CSIRT şi a responsabililor cu securitatea reţelelor şi sistemelor informatice.

Condiţiile şi cerinţele pentru auditorii de securitate cibernetica conțin:
1. norme privind activitatea auditorilor;
2. cerinţe pentru auditorii de securitate cibernetică;
3. codul etic al auditorului de securitate cibernetică.

Procesul de identificare şi stabilire a calităţii de operator de servicii esenţiale urmărește:
1. încadrarea operatorului economic ca furnizor de servicii esenţiale;
2. stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul reţelelor şi sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esenţiale;
3. elaborarea şi transmiterea documentaţiei către autoritatea competentă la nivel naţional pentru securitatea reţelelor şi sistemelor informatice.