Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aprobate Norme pentru completarea Declaraţiei statistice Intrastat

Ordinul nr. 1623/2022 prevede aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat.

Normele de completare a declaraţiei statistice Intrastat conţin informaţii privind sistemul statistic Intrastat, menite să sprijine furnizorii de date pentru a completa declaraţia statistică Intrastat într-un mod corect şi eficient.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Metodologia de avizare a închirierii bunurilor imobile aflate în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Ordinul nr. 21792/2022 prevede aprobarea Metodologiei de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea institutelor naţionale de cercetare – dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, precum şi a instituţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

Procedura de utilizare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e – Transport

Procedura de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e – Transport a fost aprobat de Ordinul nr. 2545/2022 publicat în Monitorul Oficial nr. 1264/2022.

Categoriile de operaţiuni de transport al bunurilor cu risc fiscal ridicat pe teritoriul naţional sunt cele prevăzute la art. 2 pct. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e – Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal – bugetare.

Categories
Economie Ştiri

În vederea finanţării deficitului bugetului de stat au fost aprobate prospectele de emisiune!

În vederea finanţării deficitului bugetului de stat, refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice în luna ianuarie 2023 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.700 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 645 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Categories
Programe de sănătate Protecţie socială Sănătate Ştiri

Certificatele digitale de vaccinare COVID-19, valabile până la data de 30 iunie 2023!

OUG nr. 184/2022 prevede modificarea art. 1 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID – 19.

Ordonanța de urgență aprobată de Guvern, la propunerea Ministerului Sănătății, prevede ca valabilitatea certificatelor digitale de vaccinare COVID-19 eliberate și care vor fi eliberate să fie prelungită și după data de 31 decembrie 2022, până la data de 30 iunie 2023, conform regulamentului european.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Au fost alocate sume din TVA pentru unele unități administrativ – teritoriale!

A fost aprobată suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 cu suma de 5.248 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ – teritoriale pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital și anume Dolj și Sibiu.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Termenul privind obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese certificate cu semnătură electronică calificată, prorogat!

OUG nr. 182/2022 prevede modificarea art. 21 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi a art. III din Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

Actul normativ aprobat prevede prorogarea până la data de 31 decembrie 2023 a termenelor privind obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese certificate cu semnătură electronică calificată.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Pensii Ştiri

Guvernul a adoptat legea de modificare a cadrului legal privind pensiile de serviciu

Guvernul a adoptat proiectul de Lege care vizează reducerea cheltuielilor cu pensiile de serviciu, care este prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Actul normativ adoptat respectă atât prevederile PNRR, cât și deciziile CCR și urmărește ajustarea cheltuielilor totale cu pensiile și indemnizațiile de serviciu, conform angajamentelor asumate.

Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Modificări ale Legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Art. 2 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local a fost modificată de OUG nr. 185/2022.

Prin actul normativ aprobat se creează cadrul legal, astfel încât să existe toate pârghiile necesare funcționării performante și dezvoltării rețelei medicale pentru a asigura condițiile optime actului medical la standarde ridicate de către personalul încadrat în unitățile sanitare din rețeaua Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Instanţa de judecată poate invoca, din oficiu, prescripţia executării sancţiunii contravenţionale!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost sesizată în vederea pronunţării, pe calea recursului în interesul legii, asupra următoarei probleme de drept:

În aplicarea art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în litigiile având ca obiect plângere contravenţională, instanţa de judecată poate invoca, din oficiu, prescripţia executării sancţiunii contravenţionale?