Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual

A fost aprobată Metodologia privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual.

Conform Ordinului nr. 6216/2022 consorţiul pentru învăţământ dual este o structură partenerială fără personalitate juridică, cu denumire proprie, constituită în baza unui contract de parteneriat.

Consorţiul este o formă de asociere fără scop patrimonial, cu rolul de a contribui la dezvoltarea învăţământului dual, cu rute complete, pentru calificări cerute pe piaţa muncii, şi are o denumire proprie stabilită de părţi prin contractul de parteneriat.

Scopul Consorţiului constă în creşterea calităţii formării elevilor/studenţilor în raport cu nevoile pieţei muncii, prin creşterea numărului de domenii şi calificări şi de competenţe ale pieţei muncii, identificate şi previzionate, precum şi prin asigurarea unui parcurs educaţional dual complet pentru elevii înscrişi în învăţământul dual de nivel preuniversitar.