Categories
Economie Transporturi

Activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto

Ordinul nr. 2254/2022 prevede aprobarea strategiei naţionale de control al respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora şi privind activitatea lucrătorilor mobili şi detaşarea conducătorilor auto, precum şi pentru modificarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora.

Verificarea activităţii întreprinderilor/operatorilor de transport rutier evaluate/evaluaţi ca prezentând un grad de risc ridicat se efectuează la sediul acestora cel puţin o dată la 12 luni.

În cazul întreprinderilor/operatorilor de transport care în douăsprezece luni nu şi-au îmbunătăţit gradul de risc şi sunt evaluate/evaluaţi cu grad de risc ridicat după această perioadă, controlul la sediul acestora se efectuează cel puţin o dată la 6 luni.

În cadrul controalelor efectuate în trafic pentru verificarea respectării legislaţiei specifice, inclusiv în ceea ce priveşte normele speciale privind detaşarea conducătorilor auto, personalul cu atribuţii de control are în vedere verificarea cu precădere a autovehiculelor deţinute/utilizate de întreprinderile/ operatorii de transport rutier clasificate/clasificaţi cu risc ridicat.