Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

La nivel naţional există o bază de date privind operatorii care efectuează operaţiuni cu explozivi restricţionaţi

Ordinul nr.161/2022 prevede organizarea şi funcţionarea bazei naţionale de date privind operatorii economici care efectuează operaţiuni cu precursori de explozivi restricţionaţi, a bazei naţionale de date referitoare la tranzacţii suspecte, dispariţii şi furturi semnificative de precursori de explozivi, precum şi a Registrului naţional electronic privind operaţiunile cu precursori de explozivi restricţionaţi.

Implementarea datelor şi informaţiilor în Sistemul informatic se realizează după cum urmează:
a) în bazele de date, exclusiv de către personalul din cadrul Direcţiei arme, explozivi şi substanţe periculoase, respectiv de către personalul structurilor teritoriale de arme, explozivi şi substanţe periculoase din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie, cu atribuţii în acest sens, potrivit fişei postului;
b) în registrul naţional electronic, de către persoanele desemnate din cadrul operatorilor economici, după obţinerea credenţialelor de acces de la Direcţia comunicaţii şi tehnologia informaţiei, sub condiţia supervizării acestei activităţi de către personalul din cadrul Direcţiei arme, explozivi şi substanţe periculoase.

Pentru prevenirea pierderilor accidentale ale datelor şi informaţiilor stocate în Sistemul informatic, Direcţiei arme, explozivi şi substanţe periculoase realizează o copie de siguranţă a datelor implementate, pe baza unei politici de backup stabilite.