Categories
Funcţionari publici Pensii Social Ştiri

Norme privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene

Hotărârea nr. 1319/2022 prevede aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene.

Actul normativ reglementează modalitatea de transfer a drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor care lucrează în instituţii ale Uniunii Europene între sistemul de pensii european şi sistemele de pensii naionale.

Astfel, funcţionarii şi agenţii români care-şi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor Uniunii Europene pot beneficia de transferul drepturilor de pensie din sistemul de pensii european către sistemele de pensii din România (transfer in) sau din sistemul naţional de pensii către schema funcţionarilor publici ai Comunităţilor Europene (transfer out).