Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Cheltuielile pentru investiţiile necesare fondului locativ de protocol se vor asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului

OUG nr. 144/2022 prevede modificarea art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Prin modificarea art. 8 din Ordonanţa nr.19/2002 se creează cadrul legal pentru decontarea de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, a cheltuielilor pentru investiţiile la baza materială de reprezentare şi protocol.

Concret, cheltuielile pentru  investiţiile necesare fondului locativ de protocol şi bunuri mobile ale RA-APPS se vor asigura din bugetul SGG, ca şi cheltuielile pentru administrarea, funcţionarea, conservarea, întreţinerea, repararea, instruirea personalului specializat şi protejarea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol.

Investiţiile pentru beneficiari precum Senatul, Camera Deputaţilor, Administraţia Prezidenţială, Curtea Constituţională implică cheltuieli foarte mari şi nu mai pot fi suportate din bugetul RA-APPS, în contextul în care este nevoie de măsuri urgente pentru păstrarea integrităţii şi unicităţii bunurilor aparţinând domeniului public al statului destinate asigurării serviciilor publice de interes naţional şi de reprezentare.