Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Acte normative discutate în şedinţa de astăzi a Guvernului!

Guvernul României va discuta în şedinţa de astăzi următoarele proiecte de acte normative:

I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei referitoare la înfiinţarea Centrului internaţional de informare ştiinţifică şi tehnică, semnată la 27 februarie 1969 la Moscova
2.    PROIECT DE LEGE pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1238 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), a unor prevederi din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor private
3.    
II.    PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă
4.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
5.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private
6.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.