Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale

Metodologia de acces şi de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 5, conform Cadrului naţional al calificărilor a fost aprobat de Ordin nr. 5734/2022.

Admiterea absolvenţilor învăţământului liceal şi/sau a absolvenţilor cu certificat de calificare profesională de nivel 4 în învăţământul dual pentru calificări de nivel 5 se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie, după un calendar aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei.

Învăţământul dual pentru calificări de nivel 5 se organizează cu durata de 1 – 3 ani, ca învăţământ cu frecvenţă, curs de zi sau seral, după finalizarea învăţământului liceal.

Învăţământul dual pentru calificări de nivel 5 cu durata de 1 – 3 ani se poate organiza ca şcoală postliceală sau şcoală de maiştri.

Pot opta pentru învăţământul dual pentru calificări de nivel 5, organizat ca şcoală postliceală, absolvenţii învăţământului liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat.