Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

Senatul României salută propunerea privind limitarea deductibilităţii dobânzii în scopul impozitului pe profit

Senatul României constată că propunerea de Directivă a Consiliului privind stabilirea normelor referitoare la o indemnizaţie pentru reducerea favorizării îndatorării şi privind limitarea deductibilităţii dobânzii în scopul impozitului pe profit respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.

Potrivit Hotărârii nr. 128/2022 Senatul României consideră că:
a) propunerea de directivă face parte din strategia Uniunii Europene privind impozitarea întreprinderilor, care urmăreşte să asigure un sistem fiscal echitabil şi eficient în întreaga Uniune Europeană;
b) obiectivul propunerii de directivă este sprijinirea redresării economice prin încurajarea companiilor să finanţeze activităţile prin capitaluri proprii.