Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Noi ajutoare de stat acordate întreprinderilor din sectoarele energointensive

OUG nr. 138/2022 prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei.

Noile măsuri adoptate prin actul normativ vizează instituirea, pentru perioada 2022-2030, a unei scheme de ajutor de stat pentru întreprinderile din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice.

De aceste măsuri vor beneficia întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:
a) dezvoltă operațiuni industriale active în unul din sectoarele și subsectoarele eligibile prevăzute în Anexa OUG;
b) au suportat costuri cu emisii indirecte în perioada 2021-2030;
c) nu înregistrează debite restante la bugetul general consolidat al statului sau la bugetele locale;
d) nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității;
e) nu sunt întreprinderi în dificultate în sensul Orientărilor Comisiei Europene privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;
f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ilegal sau incompatibil cu piața internă pentru care există o decizie a Comisiei Europene de recuperare;
g) nu datorează sume care trebuie rambursate, ca efect al unor decizii de recuperare ale Ministerului Energiei.

Ordonanța de Urgență a fost adoptată în urma deciziei Comisiei Europene privind autorizarea noii scheme de ajutor de stat acordate întreprinderilor din sectoarele energointensive în valoare de 1,5 miliarde de euro, prin care se va acorda o compensație parțială întreprinderilor mari consumatoare de energie confruntate cu o creștere a prețurilor la energie electrică ce rezultă din costurile indirecte ale emisiilor în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).