Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Unele unităţi administrativ – teritoriale au primit fonduri din rezerva bugetară

Hotărârea nr. 1200/2022 prevede alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale.

Se aprobă majorarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, cu suma de 6.425 mii lei şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor administrativ – teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital.

Ministerul Finanţelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2022.