Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Modificări privind creşterea performanţei energetice

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe a fost modificată de Legea nr. 281/2022.

Se defineşte raportul tehnic de specialitate ca fiind documentul întocmit în urma evaluării ascensorului privind funcţionarea în condiţii de siguranţă şi a performanţei energetice, întocmit de o persoană juridică autorizată în domeniul ascensoarelor; acesta conţine: descrierea caracteristicilor tehnice ale ascensorului existent, soluţiile propuse, caracteristicile tehnice după aplicarea măsurilor de modernizare/înlocuire, consumurile de energie înainte şi după implementarea soluţiilor, analiza de riscuri, modul de utilizare optimă a ascensorului după implementarea măsurilor, dar şi analiza economică.

În exercitarea atribuţiilor, comisiile tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism colaborează, în condiţiile legii, cu filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România care sunt înregistrate în Tabloul Naţional al Arhitecţilor şi cu asociaţiile profesionale ale auditorilor energetici pentru clădiri care sunt înregistraţi în lista auditorilor energetici pentru clădiri.