Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Se înfiinţează Registrul unic al transparenţei intereselor

Prin Ordinul nr. 1056/2022 se stabilesc regulile minime de transparenţă în privinţa cadrului de colaborare recomandat dintre decidenţii de la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi persoanele interesate din societatea civilă, respectiv grupurile specializate, în vederea promovării iniţiativelor de politică publică.

Transparenţa cadrului de colaborare se realizează prin publicarea întâlnirilor dintre decidenţi şi grupurile specializate în platforma Registrul unic al transparenţei intereselor.

Registrul unic al transparenţei intereselor (RUTI) www.ruti.gov.ro – platformă online guvernamentală, administrată şi gestionată de Secretariatul General al Guvernului, prin intermediul căreia decidenţii înscriu întâlnirile dintre aceştia şi grupurile specializate care îşi manifestă, din proprie iniţiativă, interesul pentru un anumit domeniu ce intră în competenţa de reglementare a administraţiei publice centrale şi/sau locale în vederea promovării unei iniţiative de politică publică, iar întâlnirile sunt afişate în mod public.

Decidenţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale pot solicita înregistrarea în RUTI printr-o cerere expres adresată Secretariatului General al Guvernului.