Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară a fost aprobată de Ordinul nr. 4869/2022.

Activitatea de evaluare externă pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării, respectiv evaluarea externă periodică a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară este realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

Autorizarea de funcţionare provizorie acordă dreptul furnizorilor de educaţie timpurie de a organiza activităţi de educaţie antepreşcolară.

Procesul de acreditare a/al unei/unui unităţi/nivel de educaţie timpurie antepreşcolară presupune parcurgerea a două etape: autorizarea de funcţionare provizorie; acreditarea.

Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei se realizează din 5 în 5 ani, după obţinerea acreditării, şi se finalizează cu atestarea nivelului de calitate realizat la indicatorii de calitate prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 994/2020, cu modificările ulterioare, şi cu eliberarea de către ARACIP a unui atestat.