Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aprobate fondurile pentru plata personalului implicat în recenzarea populaţiei

Guvernul a aprobat repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în cuantum de 162.423 mii lei.

Conform Hotărârii nr. 1156/2022 sumele se utilizează de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor, recenzorilor – şefi şi coordonatorilor la nivel de municipiu, sector al municipiului Bucureşti, oraş sau comună.