Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Încă un program pilot se desfăşoară în unele unităţi de învăţământ

Programul scoală – pilot pentru unităţile de învăţământ care pilotează descentralizare curriculară la nivel primar, gimnazial şi liceal teoretic a fost aprobat de Ordinul nr. 4872/2022.

Prin derogare unităţile de învăţământ pot utiliza, în vederea atingerii obiectivelor programului – pilot asumat, planuri – cadru de învăţământ şi programe personalizate, cu respectarea obiectivelor curriculare de învăţare specifice ciclului.

Pentru ciclul gimnazial unităţile de învăţământ pot folosi ca instrumente de evaluare rapoarte narative de evaluare lunară/anuală (aprecieri descriptive/narative privind nivelul de însuşire a cunoştinţelor, nivelul dobândirii competenţelor în diferite contexte de învăţare).

Rezultatele evaluărilor se consemnează şi în catalog. Numărul de note va fi egal cu numărul unităţilor de învăţare pentru care se face evaluarea.