Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Măsuri de aplicare şi corelare a planurilor – cadru de învăţământ pentru clasele a XI – a seral

În anul şcolar 2022 – 2023, pentru clasa a XI – a ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică învăţământ seral, a cărui plan – cadru de învăţământ în vigoare prevede un număr de 14 săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învăţământ cu menţinerea structurii şi a numărului total de ore/săptămână, până la data de 16 decembrie 2022, corelat cu structura anului şcolar 2022 – 2023.

Conform Ordinului nr. 4738/2022 în anul şcolar 2022 – 2023, pentru clasele a XI – a ciclul superior al liceului – filiera tehnologică învăţământ seral, ale căror planuri – cadru de învăţământ în vigoare prevăd un număr de 18 săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învăţământ cu menţinerea structurii şi a numărului total de ore/săptămână, începând cu data de 9 ianuarie 2023.

Iar în perioadele dedicate programelor “Şcoala altfel” şi “Săptămâna verde” se vor organiza activităţi specifice a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.