Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Măsuri temporare suplimentare cu privire la efectuarea transferului la cerere pentru funcţionarii publici

OUG nr. 116/2022 prevede reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcţiilor publice prin transfer la cerere, precum şi pentru completarea art. 3641 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Actul normativ instituie măsuri temporare suplimentare cu privire la efectuarea transferului la cerere pentru funcţionarii publici, în perioada în care este suspendată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 80/2022, facilitând o mai bună organizare şi planificare a resurselor umane din administraţia publică.

Astfel, în scopul asigurării stabilităţii, continuităţii şi predictibilităţii în activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice, se impune instituirea măsurii suplimentare pentru conducătorul autorității sau instituției, unde își desfăşoară funcţionarul public activitatea, de a aproba transferul la cerere.

Potrivit noii reglementări, doar pentru perioada de la intrarea în vigoare a actului normativ şi până la încetarea aplicării Ordonanţei de urgenţă nr. 80/2022, în procedura transferului la cerere intervine şi manifestarea voinţei conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care funcționarul public este numit, permiţând conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice să cunoască, să previzioneze şi să organizeze resursele umane proprii într-un mod mai eficient.

Pe scurt, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice de la care se transferă funcţionarul public are obligaţia să emită actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu sau, în situaţia în care este afectată derularea corespunzătoare a activităţii la nivelul structurii în care este încadrat funcţionarul public, să comunice refuzul motivat al transferului la cerere, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării.