Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Economie Ştiri

Ajutoare de stat pentru sprijinirea IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă

Ordinul nr. 2096/2022 prevede aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea prin granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă, aferentă Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, axa prioritară 4 – “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”.

Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă refacerea capacităţii de rezilienţă a IMM-urilor afectate de criza economică generată de efectele pandemiei de COVID – 19, prin acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacităţii de rezilienţă.

Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 358.140.596 euro, din care 150.000.000 euro cu finanţare prin FEDR – REACT EU şi 29.070.298 euro prin cofinanţare de la bugetul de stat, se alocă din bugetul Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020 prin axa prioritară 4 – acţiunea 4.1.1 – Investiţii în activităţi productive.

Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 decembrie 2022.