Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Ştiri

ANRE a dezvoltat o aplicație informatică pentru colectarea datelor privind contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice

ANRE anunță că furnizorii de energie electrică care au încheiate/încheie contracte de vanzare-cumparare a energiei electrice produse de către prosumatorii, transmit lunar, până cel târziu în ultima zi din luna următoare celei de raportare, la ANRE prin Portalul ANRE și prin email la adresa anre@anre.ro în format digital, informații privind contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu prosumatorii.

Având în vedere complexitatea datelor solicitate, la nivelul ANRE a fost dezvoltată o aplicație informatică accesibilă direct din site-ul ANRE (Portal ANRE) pentru colectarea datelor privind contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de către prosumatorii.

Aplicația informatică va fi disponibilă pentru testare cursul lunii septembrie și va permite utilizatorului transmiterea seturilor de date aferente informaţiilor solicitate conform formatului prevăzut în Anexele nr. 8.2÷8.4 atat pentru fiecare contract, cât și pentru o listă de contracte ( fisier de tip CSV).