Categories
Articole Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Unităţi sanitare/spitale

Cine sunt utilizatorii Registrului electronic naţional de vaccinări?

Normele privind utilizatorii şi responsabilităţile furnizorilor de servicii medicale implicaţi în procesul de vaccinare privind metodologia de raportare şi circuitul informaţional în Registrul electronic naţional de vaccinări au fost aprobate de Ordinul nr. 2408/2022.

Utilizatorii Registrului electronic naţional de vaccinări (RENV) cu drept de introducere a datelor de identificare privind persoanele vaccinate, precum şi a datelor despre vaccinurile administrate sunt: maternităţile; medicii vaccinatori; unităţile sanitare; direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC), penitenciarele; centrele rezidenţiale de îngrijiri şi asistenţă; dispensarele de pneumoftiziologie.

Medicii care furnizează servicii de vaccinare pe teritoriul României, indiferent de sursa de provenienţă a vaccinului, au obligaţia de a se înregistra ca utilizatori RENV şi de a introduce informaţiile despre vaccinare.

Conform noutăţilor, medicii vaccinatori solicită înregistrarea în RENV şi obţinerea datelor de acces prin intermediul DSP, dacă nu le deţin, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractelor de furnizare de servicii de vaccinare, folosind un set prestabilit de date: nume, prenume, CNP, cod parafă, CUIM, adresa cabinetului (stradă, număr, localitate, judeţ), adresa de e-mail, număr de telefon.

Medicii vaccinatori actualizează datele de contact în contul propriu creat în RENV ori de câte ori apar modificări însă orice modificare survenită se va anunţa către DSP, în termen de 7 zile de la data modificării, de către medic.