Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Termenul – limită până la care se depune cererea de înscriere în Programul de susţinere a crescătorilor de suine este 15 septembrie!

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie au fost modificate şi completate de Ordinul nr. 239/2022.

Termenul – limită până la care se depune cererea de înscriere în Program, prevăzută la art. 9 din Legea nr. 195/2018, este data de 15 septembrie 2022 inclusiv.

După termenul – limită până la care se depune cererea de înscriere în Program în termen de 5 zile lucrătoare, direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, transmit Direcţiei politici în zootehnie din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale valoarea totală a cererilor de înscriere în Program, în vederea centralizării acestora.

În cazul în care, în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de înscriere şi data depunerii cererii de finanţare, intervin modificări ale datelor din cererea de înscriere şi a documentelor anexate la cererea de înscriere în Program, beneficiarii au obligaţia să le notifice la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectivele modificări, fără a depăşi data depunerii cererii de finanţare.