Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Înregistrarea sanitar veterinară a unităţilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale

Ordinul nr. 131/2022 prevede modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 34/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind acordarea de derogări unităţilor care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale de la cerinţele menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena produselor alimentare, precum şi de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor şi de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor în care se realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale.

Produsele alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale, obţinute în unităţile înregistrate sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor care deţin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale şi care au solicitat şi au obţinut derogări se comercializează numai pe piaţa naţională.

Unităţile autorizate/înregistrate sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor care deţin atestat pentru fabricarea produselor alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale sunt înscrise de către direcţia sanitar – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială sunt amplasate, într-un registru special, acordându-se pentru fiecare unitate un număr de înregistrare, precedat de literele PT, care semnifică «produs tradiţional», şi de indicativul judeţului.