Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri Transporturi

Vor începe operaţiuni de dragare a fluviului Dunărea

Au fost alocate fonduri pentru decontarea cheltuielilor necesare înlăturării stării de risc cauzate de situaţia hidrologică critică actuală prin executarea în regim de urgenţă, pe sectoarele de Dunăre cuprinse între km 610 – km 375, a unor operaţiuni de dragare a fluviului Dunărea şi a altor lucrări specifice.

Conform Hotărârii nr. 1003/2022 decontarea cheltuielilor se va face pe baza situaţiilor de lucrări însuşite de beneficiar, respectiv Regia Autonomă “Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.